Dr. Reckeweg R039

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Lachesis mutus D30 1g (Gift från buskmästarorm)
Lycopodium D30 1g (Lycopodium clavatum)
Palladium metallicum D12 1g (Palladium)
Vespa crabro D12 1g
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00