Dr. Reckeweg R037

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Alumina D12 1g (Aluminiumoxid)
Bryonia D6 1g (Bryonia cretica ssp. dioica/Bryonia alba)
Colocynthis D6 1g (Citrullus colocynthis)
Lycopodium D6 1g (Lycopodium clavatum)
Nux vomica D6 1g (Strychnos nux-vomica)
Sulfur D12 1g (Svavel)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00