Dr. Reckeweg R060

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala dropar lösning

10 g innehåller:
Fumaria officinalis D6 1g
Hepar sulfuris D12 1g (Kalksvavellever)
Juglans D6 1g (Juglans regia ssp. regia)
Sarsaparilla D6 1g (Smilax regelii/Smilax medica)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00