Dr. Reckeweg R053

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Bromum D12 1g (Brom)
Hepar sulfuris D30 1g (Kalksvaveller)
Juglans D30 1g (Juglans regia ssp. regia)
Kalium bromatum, D12 1g (Kaliumbromid)
Natrium chloratum D200 1g (Natriumklorid)
Hjälpmedel: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00