Dr. Reckeweg R024

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Bryonia D6 1g (Bryonia cretica ssp. dioica/Bryonia alba)
Kalium carbonicum D6 1g (Kaliumkarbonat)
Ranunculus bulbosus D6 1g
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00