Dr. Reckeweg R012

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Arnica  D6 1g (Arnica montana)
Barium chloratum  D12 1g (Bariumklorid)
Conium, D6 1g (Conium maculatum)
Glonoinum  D6 1g (Nitroglycerin)
Phosphorus D12 1g (Fosfor)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00