Dr. Reckeweg R044

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10g innehåller:
Crataegus D6 1g (Crataegus monogyna)
Laurocerasus D6 1g (Prunus laurocerasus)
Oleander D6 1g (Nerium oleander)
Spartium scoparium D6 1g (Cytisus scoparius)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00