Dr. Reckeweg R002

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Aconitum D6 1g (Aconitum napellus)
Arnica D6 1g (Arnica montana)
Aurum chloratum D6 1g (Guldtriklorid)
Cactus D6 1g (Selenicereus grandiflorus)
Crataegus D6 0,5g (Crataegus laevigata/Crataegus monogyna)
Digitalis D6 1g (Digitalis purpurea)
Laurocerasus D6 1g (Prunus laurocerasus)
Spigelia anthelmia D6 1g
Hjälpämnen: Renat vatten 66%, etanol 34 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00