Dr. Reckeweg R063

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Cuprum aceticum D6 1g (Kopparacetat)
Secale cornutum D6 1g (Claviceps purpurea)
Tabacum D6 1g (Nicotiana tabacum)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr154.00