Dr. Reckeweg R068

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Mezereum D6 5g (Daphne mezereum)
Natrium chloratum D6 1g (natriumklorid)
Rhus toxicodendron D12 2g (Toxicodendron quercifolium)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00