Dr. Reckeweg R058

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Adonis vernalis D12 1g
Convallaria majalis D12 1g
Crataegus  D12 1g (Crataegus laevigata/Crataegus monogyna)
Digitalis  D12 1g (Digitalis purpurea)
Helleborus D12 1g (Helleborus niger)
Scilla D12 1g (Urginea maritima)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

kr157.00