Dr. Reckeweg R056

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar lösning

10 g innehåller:
Artemisia vulgaris D6 1g
Cina D6 1g (Artemisa cina)
Graphites D30 1g (Grafit)
Mercurius sublimatus corrosivus  D12 1g (Kvicksilverklorid)
Tanacetum vulgare D6 1g (Chrysanthemum vulgare)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00