Dr. Reckeweg R023

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Apis D30 1g (Apis mellifera)
Arsenicum album D30 1g (Arseniktrioxid)
Rhus toxicodendron D30 1g (Toxicodendron quercifolium)
Sulfur D30 1g (Svavel)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00