Dr. Reckeweg R054

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Anacardium D6 1g (Semecarpus anacardium)
Kalium phosphoricum D6 1g (Kaliumdivätefosfat)
Lycopodium D30 1g (Lycopodium clavatum)
Phosphorus D6 1g (Fosfor)
Hjälpämnen: Renat vatten 57%, etanol 43 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00