Dr. Reckeweg R071

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Aconitum D6 2g (Aconitum napellus)
Arsenicum album D30 2g (Arseniktrioxid)
Colocynthis D6 2g (Citrullus colocynthis)
Gnaphalium polycephalum D6 2g (Pseudognaphalium obtusifolium)
Magnesium phosphoricum D8 2g (magnesiumvätefosfat)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr179.00