Dr. Reckeweg R182

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Acidum nitricum D12 3,33g (Salpetersyra)
Arum triphyllum D4 3,33g (Arisaema triphyllum)
Borax D6 3,33g (Natriumborat)
Hjälpämnen: Renat vatten 62%, etanol 38 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr172.00