Dr. Reckeweg R041

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Acidum phosphoricum D12 1g (Fosforsyra)
Agnus castus D8 1g (Vitex agnus-castus)
Conium D30 1g (Conium maculatum)
Damiana D6 1g (Turnera diffusa)
Testis suis D12 1g (Testikel från svin)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00