Pharma Nord Bio Biloba

För minne och koncentration

Alla Pharma Nords produkter tillverkas på företagets egna fabrik i Danmark under farmaceutisk kontroll för
att dokumentera kvalitet, säkerhet och effekt.

Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär,
koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom
inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av
långvarig användning. Filmdragerad tablett, innehåller 105 mg extrakt av Ginkgo biloba L., blad (ginkgo). Bio-Biloba ska
inte användas av barn och bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Du bör tala med din läkare om du inte
mår bättre eller om du mår sämre.

Lokal företrädare: Pharma Hus AB, Gunnebogatan 28, 163 53 Spånga. Senast
uppdaterad: 2019-05-28

Dosering: Äldre: 1 tablett 1-2 gånger dagligen.
Kontakta läkare om symptomen förvärras under användning av Bio-Biloba eller om biverkningar uppträder.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Innehåll: 1 tablett
Standardiserat extrakt av blad från Ginkgo biloba
(ginkgo), motsvarande ca 3-4 g torkade ginkgoblad.
105 mg
Flavonoider som flavonglykosider 22 – 27 mg
Ginkgolid A, B och C 2,8 – 3,4 mg
Bilobalid 2,6 – 3,2 mg

Ingredienser:
Aktiv substans: extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo).
Övriga innehållsämnen:
Mikrokristallin cellulosa
Talk
Hypromellos
Titandioxid (E171)
Kolloidal vattenfri kiseldioxid
Magnesiumstearat

kr259.00kr499.00