Hormontest genom salivprov

Vad visar en salivtest?
I salivtest mäts hormonmängd som levereras till receptorerna i kroppen, de sk. aktiva hormonerna.
Endast 5% av blodets hormoner är biologiskt aktiva, resten är proteinbundna (SHNG). Blodprov mäter bara de bundna hormonerna.
När blodet filtreras genom spottkörtlarna, är de bundna hormonerna för stora för att passera. Bara de obundna passerar.
Viktigast med salivtest när man mäter resultat av hormontillskott via huden, som inte syns på ett korrekt sätt i blod.

Salivtesten visar hur dina värden är på din kortisol (binjurefunktion), dina östrogener E1, E2 E3, progesteron, stresshormonen DHEA, testosteron. Labrix förser dina prov med deras utlåtande. Via Natura är registrerad terapeut och har licens på Labrix. Vi får in ditt resultat som vi kommer att prata med dig om på ett inbokad samtal. Det syns om du har brister som behöver åtgärdas, om du har hamnat i preklimakteriet, är i klimakteriet eller om binjurarna behöver stöd.

Salivtest som är lätt att göra hemma.
I paketet följer med en instruktionsmanual, 4 rör i olika färger för att samla ditt saliv i. Det görs på fyra olika tillfällen helst under ett dygn. Du skriver datum och tidpunkt du tog salivprovet på påsen.
Den första är viktigast! Den görs EXAKT 30 minuter efter uppvaknande. Det gör ingenting om du ligger kvar i sängen eller har gått upp. Munnen ska vara ren, dvs du har inte druckit vatten ännu eller ätit någonting. Du får tydligt beskriven på vilka dagar i din menscykeln du ska samla saliv.

Det är viktigt att fylla in ALLA frågor i bifogad blankett. Båda sidor! Mycket viktig är också datum där du tog proven samt tidpunkten, samt datum du fyller i blanketten. Gör du inte det finns risken att Labrix inte kan göra ett bra analys och då får du göra om provet på egen bekostnad. Vi skickar med en svensk översättning på alla frågor utan extra kostnader. Vi skickar även med en ifylld blå tulldeklaration CN22.

När du har samlat dina prov ska du spara de direkt i frysen för att hålla de färska. Det finns en kylpåse med i boxen som du också fryser i. Har du gjort alla 4 prov, ska de skickas in till Labrix i USA. Bästa dagen att skicka iväg allt är en måndag, tisdag eller onsdag. Har du samlat ihop dina prov på andra dagar är det bäst att spara dem i frysen. På helgen ligger posten i lä och för att säkerställa att proven kommer in så färskt som möjligt väljer du därför början av veckan att skicka iväg dem.

Porto får du fixa själv.

Vad händer sedan?
Provet kommer fram på LABRIX i USA. Det registreras och vi på Via Natura kommer att få en avi om det via mail. När resultaten är klara får vi det redovisat i en rapport som Via Natura har licens till att spara och förmedla. Vi får nu boka in en tid där vi går genom resultaten. Det tar en halv timme, görs telefonledes eller i praktiken på plats här i Osby. Du får ordination eller rekommendation på eventuella kosttillskott, mm. Sedan följa vi upp dig efter tre månader, sex månader och ett år. Varje konsult bokas in och betalas av kund.

Vi finns här för dig och stöttar dig gärna i din process. Ingen fråga är för liten, ingen fråga är för stort! Det är både viktigt och roligt att se dina egna analysresultat på papper. 

Boka din samtalstid för provanalysen här

En klient suckade lättat efter analys på sitt salivprov: ”Då har jag inte inbillad mig med vad jag kände i min kropp. Varför trodde ingen på mig?”. Hon anpassade sin kost, tog de rekommenderade tillskotten och andra råd. Hennes kropp förstod signalerna nu och gjorde att hon kunde ta emot en liten bebis i magen efter ett par månader.

En annan klient fick bekräftad att hon hade visst hamnat i klimakteriet och att sköldkörteln var ostabilt. Hon tog med sig proven till sin läkare på Endokrinen och fick anpassade mediciner. OBS; i detta fallet låg mycket självforskning bakom klientens steg. Vi är alla unika med olika symptom och frågor. Inom sjukvården används blodprov.

kr3,299.00

Slut i lager