Dr. Reckeweg R031

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
China D6 1g (Cinchona pubescens)
Ferrum sesquichloratum D6 1g (Järntriklorid)
Lycopodium D12 1g (Lycopodium clavatum)
Sulfur D30 1g (Svavel)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00