Dr. Reckeweg R029

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Argentum nitricum D30 1g (Silvernitrat)
Cocculus D30 1g (Anamirta cocculus)
Conium D30 1g (Conium maculatum)
Theridion curassavicum D301 g (Latrodectus curacaiensis)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00