Dr. Reckeweg R026

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Acidum nitricum D12 1g (Salpetersyra)
Acidum phosphoricum D12 1g (Fosforsyra)
Calcium iodatum D12 1g (Kalciumjodid)
Ferrum iodatum D12 1g (Järnjodid)
Sulfur iodatum  D12 1g (Svavel och jod)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00