Dr. Reckeweg R051

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Iodum D30 1g (Jod)
Lapis albus D12 1g (Kaliumoxid och aluminiumoxid)
Lycopus virginicus D12 1g
Natrium chloratum D30 1g (Natriumklorid)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00