Dr. Reckeweg R046

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Ferrum phosphoricum D12 1g (Järnfosfat)
Lithium carbonicum D12 1g (Litiumkarbonat)
Natrium sulfuricum D30 1g (Natriumsulfat)
Nux vomica D30 1g (Strychnos nux-vomica)
Rhododendron  D6 1g (Rhododendron campylocarpum/Rhododendron chrysanthum)
Spiraea ulmaria D12 1g (Filipendula ulmaria)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

kr157.00