Picture of Francis van Brink

Francis van Brink

Ny tjänst hos oss: Klassisk Homeopati

Vad är Klassisk Homeopati?

Homeopati är en icke invasiv holistisk samt medicinsk behandlingsform som när den används rätt inte ger några biverkningar. 

En homeopatisk konsultation  behövs för att kunna samla in alla individuella symptom och livshändelser som är nödvändigt att veta för att kunna bedöma vilket homeopatmedel som passar bäst till just dig.

Precis som alla våra andra behandlingsformer är det viktigt att få helhetsbilden (holistisk synsätt) och att just din självläkningsförmåga stimuleras. Homeopatiska läkemedel stärker ditt immunförsvar och tar bort grundorsaken till sjukdom eller obalanser i din hälsa.

Homeopati kan skapa en reaktion i kroppen och ger till exempel en s.k. förstförsämring. Det innebär att kroppen vill få ut sjukdomsorsaken. Därför kan man må sämre i början. Till exempel kan feber komma upp eller en gammal obalans göra sig påmind. Det är ofarligt och går oftast snabbt över. Den reaktionen uppkommer för att rätt medel intogs. Hahnemann som är Homeopatins Fader prövade många olika medel på friska medmänniskor och alla symptom som uppkom skrevs ner och följdes upp noggrant. 

Hahnemann upptäckte den enda naturliga läkemedelslagen: ”Similia similbus curentur”. Det betyder att för att bota på ett snabbt, säkert, milt och varaktigt sätt väljer vi vid varje sjukdomsfall ett läkemedel, som kan framkalla ett lidande liknande det som medlet är ämnat för att bota (Organon, 6e upplagan).

Hahnemann var i sin tid väldigt långt framme med sin kunskap och syn på hälsan. Han testade till och med Chinabark på sig själv för att känna vilka symptom det skulle fungera mot (malaria). 

Sockerpillar då?

Modertinkturer blir stark förtunnade (potenserad) och skakad för att verksamma ämnen ska aktiveras. Det stark potenserade läkemedlet blir inte svagare, tvärsemot  starkare i sina läkekrafter. En liten del av den här dynamiseringssubstansen blandas med en liten del alkohol och vatten eller mjölksocker. Man kan sedan vid användning upplösa kulorna i vatten eller låta de smälta direkt i munnen. Vatten är ett slags brevbärare som överlämnar läkekraften direkt i kroppen via slemhinnorna. 

Det finns olika styrkor som kan användas i akuta, kroniska, mentala situationer. En utbildad klassisk homeopat väljer ett medel åt gången och väljer styrkan på medlet samt doseringen.

Homeopati hjälper alla, djur som människor. I Sverige finns ett lag som utesluter barn under 8 år. Vilket är mycket märkligt. I andra länder är det normalt att behandla barn under 8 år. Från min egen erfarenhet kan jag bekräfta att barn är väldigt lätta att behandla. I mitt hemland Nederländerna fick jag ofta hjälp av min homeopat där och har kunnat slippa gå till sjukvården många gånger. I Indien finns till och med en minister Homeopati samt att många söker sig där till homeopatiska kliniker för sina åkommor. Just nu (2024) kämpar Gunnar Jansson, Homeopat och Rektor på Nordiska Akademin frö Klassisk Homeopati i Norrköping att få en ändring i lagen och inkludera barn i dessa vänliga behandlingsformen.

Vi hälsar dig varmt välkommen på vår mottagning i Osby eller via telefon.